Henrad. Streng gecontroleerde kwaliteit staat voorop.


Met een doorgedreven beheersysteem bewaakt Henrad de kwaliteit van de producten, de veiligheid tijdens het productieproces en onze impact op het milieu. Strikte procedures en nauwkeurige instructies helpen daarbij.

Het beheersysteem ondersteunt het strikte beleid rond kwaliteit, veiligheid en milieu dat Henrad volgt. Alle betrokkenen in het productieproces, van leverancier tot productiemedewerker, dienen de geldende procedures en instructies grondig te kennen en nauwgezet toe te passen.

10 jaar garantie

Gedreven door onze klanten

Customer Service

Henrad is elke dag hard aan het werk om de kwaliteit van onze producten en onze dienstverlening te meten, te beoordelen en te verbeteren. We doen dat door de hele organisatie, de leveranciers en de klanten bij onze processen te betrekken. Bij het verbeteren van die processen en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten is de mening van onze klanten van doorslaggevend belang.

Jaarlijkse kwaliteitsaudit

Elk jaar wordt ons systeem voor kwaliteitsmanagement onderzocht door het auditbureau TUV Süd, aan de hand van de ISO 9001:2015-norm. Tijdens die audit worden alle afdelingen van Henrad grondig onderzocht en wordt nagegaan of het beleid rond kwaliteit, veiligheid en milieu voldoende gekend is en correct wordt toegepast.

Ook onze producten worden elk jaar aan een audit onderworpen. Alle eigenschappen en specificaties, inclusief verpakking, labelling en opslagomstandigheden, worden grondig getoetst aan de geldende normen. Al onze producten zijn EN 442-gecertificeerd. Bepaalde producten zijn ook NF-gecertificeerd.

Installateur voor rad

Eigen Service- & Interventiedienst

Service bus Henrad

Onze klanten verwachten én verdienen de beste radiatoren. Elke radiator die onze productievestiging verlaat, moet voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Dat is meteen ook de reden waarom we met vol vertrouwen tien jaar garantie geven op een piekfijne werking van onze radiatoren. Het dagelijks waarmaken van deze kwaliteitsambitie, vormt het ultieme streefdoel van al onze medewerkers.

Voldoet één van onze radiatoren – ondanks al onze kwaliteitscontroles – niet aan de technische eisen of duikt er een technisch euvel op? Onze gedreven customer service en sales support medewerkers vormen uw rechtstreekse aanspreekpunt bij alle vragen.

Geen inspanning is ons te veel voor een snelle en gepaste oplossing. Wanneer nodig komen onze ervaren technische specialisten ter plaatse om de radiator vakkundig te herstellen of vervangen.

Zodat u in alle rust, kalmte en comfort optimaal kan genieten van onze producten en dienstverlening.